ویدیوها

نمایشگاه نقاشی های خرس ۴۲۰ کیلویی

نمایشگاه نقاشی های خرس ۴۲۰ کیلویی

<p>یک نمایشگاه آثار هنری در هلسینکی، پایتخت فنلاند نقاشی های جوزو، خرس قهوه ای ۴۲۳ کلیویی را به نمایش گذاشته است.</p> <p>هنرمند تولید کننده این آثار رنگ و کاغذ را در اختیار جوزو، این خرس ۱۷ ساله قرار داده و او هم با مالیدن خود به رنگ و کاغذ این نقش ها را آفریده است. با شماست که آنها را چه بنامید.</p>