ویدیوها

پریدن از روی آتش در جشن «خضرایلیا»

پریدن از روی آتش در جشن «خضرایلیا»

<p>هزاران نفر در شهر اِدرنه ترکیه روز جمعه در جشن «خضر روز» یا «خضرایلیا» شرکت کردند. آنها در جریان این مراسم به اجرای موسیقی، رقص و پایکوبی پرداختند. «خضر روز» از جشن های شیعیان علوی است. به باور علویان دو پیامبر (الیاس و خضر) با نوشیدن آب حیات در این روز به عمری دراز دست یافتند.</p>