ویدیوها

دو روز پس از طوفان «تمبین» در فیلیپین؛ عملیات امداد و نجات ادامه دارد