ویدیوها

 کوزوو؛ پرتاب گاز اشک‌آور توسط نمایندگان در پارلمان