ویدیوها

گردباد بی‌سابقه‌ای در غرب آلمان، خودروها را به هوا برد