ویدیوها

دو نفر در جریان تصادف تانکر با تریلی حامل خودرو در ایتالیا کشته شدند