تلاش خرس مادر و یاری پلیس برای نجات توله خرس از سطل زباله

تلاش خرس مادر و یاری پلیس برای نجات توله خرس از سطل زباله

خرس مادر و فرزندش در شهر تاکی واقع در ایالت کالیفرنیای آمریکا در حال جستجو برای غذا در سطل زباله بودند که ناگهان در بسته شد و خرس کوچک در همان‌جا زندانی شد.

خرس مادر و فرزندش در شهر تاکی واقع در ایالت کالیفرنیای آمریکا در حال جستجو برای غذا در سطل زباله بودند که ناگهان در بسته شد و خرس کوچک در همان‌جا زندانی شد.

خرس مادر در حال تلاش برای نجات توله‌اش بود که اهالی به پلیس زنگ زدند.

پلیس نیز به محل واقعه رسید و با باز کردن در سطل زباله توله خرس را نجات داد. به این ترتیب، ماجرای خرس کوچولوی داستان با خروج او از سطل زباله به خوبی و خوشی پایان یافت.

تازه‌ترین ویدیو

محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست