ویدیوها

بارش برف سنگین در آلمان و اتریش؛ نگرانی از سقوط بهمن