ویدیوها

 ویدئو؛ نجات سگی از آب‌های یخ زده در نیویورک