ویدیوها

ویدئو؛ کارزار پاکسازی ساحل ژاپن از ضایعات پلاستیکی آغاز به کار کرد