ویدیوها

عملیات شبیه‌سازی در ساحل نورماندی؛ ۷۵ سال بعد