ویدیوها

گرمای کم‌سابقه در اروپا؛ داغ‌ترین ژوئن لهستان در ۲۰۰ سال اخیر