ویدیوها

ویدئو؛ رزمایش تاکتیکی و موشکی روسیه در دریای ژاپن