ویدیوها

 روسیه؛ پرتاب موشک حامل مواد غذایی برای ایستگاه فضایی بین‌المللی