ویدیوها

اعتراض مهاجران ونزوئلایی پس از بسته شدن مرز اکوادور