ویدیوها

استرالیا؛ گسترش آتش‌سوزی در اثر وزش باد شدید