ویدیوها

آتش‌سوزی گسترده در استرالیا همزمان با گرمای ۴۷ درجه