ویدیوها

استفاده از رُبات در بخش مبتلایان به ویروس کرونا در بیمارستان پکن