ویدیوها

ویدئو؛ آب‌تنی خرس سیاه ۱۸۰ کیلویی در تشت پر از آب