ویدیوها

این کوسه یک موج‌سوار ۶۰ ساله را در ساحل نیو ساوت ولز کشت