ویدیوها

هزاران نفر برای تماشای خورشید گرفتگی در‌آمریکای جنوبی به آرژانتین رفتند