ویدیوها

آتشفشان جزیره رئونیون؛ زمین و آسمان، سرخ آتشین شد

آتشفشان جزیره رئونیون؛ زمین و آسمان، سرخ آتشین شد

فوران آتشفشان «پیتون دولافورنز» واقع در جزیره رئونیون که از روز جمعه آغاز شده و زمین و آسمان را به رنگ سرخ آتشین در آورده، در روز سوم ظاهرا از نفس افتاده است. سنگ‌های گداخته بر اثر شدت فوران تا صدها متر به هوا می‌روند و روی زمین نیز به شکل رودی از مواد مذاب جاری می‌شوند. گروه‌های اندکی از زمین‌شناسان به رغم محدودیت رفت و آمد کرونایی، در فاصله‌ای نه چندان دور مستقر شده‌اند. جزیره رئونیون بخشی از قلمرو فرانسه در اقیانوس هند است.