ویدیوها

تصاویری از خسارت‌هایی که گردباد به شهر آوکلند در نیوزیلند زد