ویدیوها

تصاویری از رقص ملوانان نیوزیلندی در کانادا؛ استقبال از همقطاران جدید