ویدیوها

تصاویری از حضور نیروهای طالبان در شهر هرات و برافراشتن پرچم‌هایشان