ویدیوها

دریانوردان کشتی ایتالیایی ۶۵ مهاجر سوار بر یک قایق چوبی را نجات دادند