ویدیوها

تصاویری از هجوم شهروندان افغانستان برای دریافت گذرنامه