برگزاری مراسم روز ملی اسپانیا با حضور پادشاه و ملکه این کشور

برگزاری مراسم روز ملی اسپانیا با حضور پادشاه و ملکه این کشور

مراسم روز ملی اسپانیا با حضور پادشاه این کشور، فیلیپه ششم و ملکه لتیزیا در مرکز مادرید و با انجام رژه نظامی برگزار شد.

مراسم روز ملی اسپانیا با حضور پادشاه این کشور، فیلیپه ششم و ملکه لتیزیا در مرکز مادرید و با انجام رژه نظامی برگزار شد.

در این مراسم که با حضور افراد زیادی برگزار می‌شود، مردم با سر دادن فریاد شادی و به اهتزاز در آوردن پرچم‌های اسپانیا به جشن و پایکوبی می‌پردازند.

رژه نظامی سالانه به یاد تاریخی که در سال ۱۴۹۲ کریستف کلمب توانست قاره آمریکا را برای اسپانیا کشف کند همواره در این کشور ارج نهاده می‌شود و یکی از روزهای تعطیلات ملی در اسپانیا به شمار می‌رود.

تازه‌ترین ویدیو

محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست