ویدیوها

 ویدئو؛ تخریب یک قبرستان برای توسعه پارک ملی یهودیان در شرق بیت‌ المقدس