ویدیوها

پلیس صربستان مانع تجمع کنشگران در اطراف نقاشی دیواری «قصاب بوسنی» شد