تصاویری از زمستان سنت پترزبورگ و پاکسازی خیابان‌های برفی
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

تصاویری از زمستان سنت پترزبورگ و پاکسازی خیابان‌های برفی

دومین شهر بزرگ روسیه پس از یک شب بارش سنگین برف، سفیدپوش شد. به گفته مقامات محلی، در روز گذشته بیش از ۷.۷ هزار متر مکعب برف از خیابان‌های سنت پترزبورگ جمع‌آوری شد و بیش از هزار خودرو و بیش از ۱۱۰۰ نیرو در برای پاکسازی شهر از برف بسیج شده بودند.

دومین شهر بزرگ روسیه پس از یک شب بارش سنگین برف، سفیدپوش شد. به گفته مقامات محلی، در روز گذشته بیش از ۷.۷ هزار متر مکعب برف از خیابان‌های سنت پترزبورگ جمع‌آوری شد و بیش از هزار خودرو و بیش از ۱۱۰۰ نیرو در برای پاکسازی شهر از برف بسیج شده بودند.

تازه‌ترین ویدیو

محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست