ویدیوها

آتش و برف در ایالت کلرادو آمریکا؛ ۱ هزار واحد خانه ویران شد