ویدیوها

 ویدئو؛ طوفان برف ارودگاه آوراگان عفرین در سوریه را درنوردید