ویدیوها

جلسه تمرینی امدادگران واقعی شد؛ ویدئوی نجات دو نوجوان گرفتار از آب‌های یخ زده میسوری