شهرهای بزرگ و پایتخت‌های جهان به رنگ پرچم اوکراین درآمدند

شهرهای بزرگ و پایتخت‌های جهان به رنگ پرچم اوکراین درآمدند

حمله روسیه به اوکراین موج عظیمی از همبستگی با مردم این کشور را در سراسر جهان بوجود آورده است و به همین دلیل در دو روز گذشته بناهای بسیاری از اسلو تا رم گرفته و از لندن تا زاگرب به رنگ‌های آبی و زرد که رنگ پرچم اوکراین است، مزین شده‌اند.

حمله روسیه به اوکراین موج عظیمی از همبستگی با مردم این کشور را در سراسر جهان بوجود آورده است و به همین دلیل در دو روز گذشته بناهای بسیاری از اسلو تا رم گرفته و از لندن تا زاگرب به رنگ‌های آبی و زرد که رنگ پرچم اوکراین است، مزین شده‌اند.

ساختمان‌های شهر ملبورن در استرالیا و برج ایفل در پاریس نیز از دیگر مکان‌هایی هستند که با این روش به مردم اوکراین ادای احترام کرده‌اند.

تازه‌ترین ویدیو

محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست