ویدیوها

  تصاویری از رومانی؛ شاخه‌های گل به زنان اوکراین در روزهای بی‌خانمانی