ویدیوها

ویدئو؛ داوطلبانی از سراسر دنیا که به پناهجویان اوکراینی کمک می‌کنند