نقش و نگار هنرمند بر پوکه گلوله‌ها و مهمات بجای مانده از جنگ سوریه

نقش و نگار هنرمند بر پوکه گلوله‌ها و مهمات بجای مانده از جنگ سوریه

اكرم ابو الفوز، ساکن شهر الباب در شمال استان حلب سوریه پوکه‌ها و مهمات بجای مانده از جنگ داخلی ویرانگر کشورش را رنگ و نقش و نگار می‌زند و آنها را به آثار هنری تبدیل می‌کند. پیام او با طرح‌ها و خطوط متوازنی که بر پوکه‌ گلوله‌های توپ می‌زند این است: آری به زندگی، نه به جنگ.

اكرم ابو الفوز، ساکن شهر الباب در شمال استان حلب سوریه پوکه‌ها و مهمات بجای مانده از جنگ داخلی ویرانگر کشورش را رنگ و نقش و نگار می‌زند و آنها را به آثار هنری تبدیل می‌کند. پیام او با طرح‌ها و خطوط متوازنی که بر پوکه‌ گلوله‌های توپ می‌زند این است: آری به زندگی، نه به جنگ.

تازه‌ترین ویدیو

محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست