ویدئو؛ جنگ اوکراین و کابوسی که به واقعیت تبدیل شد
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

ویدئو؛ جنگ اوکراین و کابوسی که به واقعیت تبدیل شد

۲۴ فوریه سال ۲۰۲۲ را هیچ کدام از اوکراینی‌ها فراموش نخواهند کرد. در این روز، میلیون‌ها شهروند اوکراینی با صدای آژیر و انفجار از خواب بیدار شدند تا به چشم خود ببینند «کابوس جنگ چگونه به واقعیت تبدیل می شود.» ارتش روسیه از شمال و شرق و جنوب به اوکراین حمله کرد.

۲۴ فوریه سال ۲۰۲۲ را هیچ کدام از اوکراینی‌ها فراموش نخواهند کرد. در این روز، میلیون‌ها شهروند اوکراینی با صدای آژیر و انفجار از خواب بیدار شدند تا به چشم خود ببینند «کابوس جنگ چگونه به واقعیت تبدیل می شود.» ارتش روسیه از شمال و شرق و جنوب به اوکراین حمله کرد.

در همان روزهای اول نیروهای روسیه نیروگاه چرنوبیل و مناطق اطراف آنرا به کنترل خود درآورند. پس از آن نوبت به خارکیف و خرسون رسید تا توسط روسیه محاصره شود.

بمباران شهرها از آن تاریخ شدت گرفت و ویرانی‌ها افزایش یافت. شمار زیادی از شهروندان اوکراین تصمیم به خروج از کشور گرفتند و میلیون‌ها نفر نیز در داخل کشور آواره شدند. 

 اما از هفته سوم مقاومت اوکراینی‌ها شدت گرفت. نبردها هنوز هم در نزدیکی کیف، پایتخت و شهر بندری و استراتژیک ماریوپل ادامه دارد. این ویدئو، یک ماه جنگ را در اوکراین به تصویر کشیده است.

تازه‌ترین ویدیو

محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست