ویدیوها

تصاویری از کلمبیا؛ تولید کلاه جنگی و جلیقه‌های ضد گلوله برای اوکراین

تصاویری از کلمبیا؛ تولید کلاه جنگی و جلیقه‌های ضد گلوله برای اوکراین

در این تصاویر ۷۰۰ نفر از کارکنان کارخانه‌ای در کلمبیا شب و روز مشغول تهیه و تولید کلاه‌های نظامی و جلیقه‌های ضدگلوله برای نظامیان و غیرنظامیان و نیز اهل رسانه هستند. این پوشش‌های محافظتی در اوکراین از جمله وسایلی هستند که نیاز به آنها هر روز بیشتر می‌شود