نیروهای ویژه اوکراین پلی را منفجر می‌کنند
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

ویدئو؛ نیروهای ویژه اوکراین پل مواصلاتی را در لوهانسک منفجر می‌کنند

گارد ملی و نیروهای ویژه اوکراینی در این ویدئو پلی را در بین دو شهر بین «روبیژنه» و «سورودونتسک» منفجر می‌کنند تا مانع پیش‌روی ارتش روسیه به سوی دو شهر « لیسی‌سیچانسک» و «سورودونتسک» در منطقه لوهانسک بشوند.

گارد ملی و نیروهای ویژه اوکراینی در این ویدئو پلی را در بین دو شهر بین «روبیژنه» و «سورودونتسک» منفجر می‌کنند تا مانع پیش‌روی ارتش روسیه به سوی دو شهر « لیسی‌سیچانسک» و «سورودونتسک» در منطقه لوهانسک بشوند.

لوهانسک و دونتسک در شرق اوکراین در کنترل جدایی‌طلبان تحت حمایت روسیه هستند و اعلام جدایی و استقلال کرده‌اند.

وزارت دفاع اوکراین این ویدئو را در ۱۸ ماه مه منتشر کرده است.

تازه‌ترین ویدیو

محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست