ویدیوها

برلین

تکنو پارتی در برلین؛ تصاویر بزن و برقص خیابانی عاشقان موسیقی الکترونیک

صدها نفر از عاشقان موسیقی الکترونیک روز شنبه به خیابان‌های برلین آمدند و با به راه انداختن رژه تکنو خواستار ثبت فرهنگ موسیقی الکترونیک این شهر از جمله رقص آن در فهرست میراث فرهنگی جهان شدند.