سمفونی برای پرو؛ تغییر زندگی نوجوانان به یاری نیروی موسیقی
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

سمفونی برای پرو؛ تغییر زندگی نوجوانان به یاری نیروی موسیقی

«می‌خواستم به پسران و دختران بی‌بضاعت در پرو کمک کنم تا جای امنی داشته باشند که رشد کنند و آموزش ببینند و ارزش‌های زندگی را بیاموزند.»

تازه‌ترین ویدیو