خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

ماه رمضان ، ماه عشق و برادری میان مسلمانان است و استلمبول در این ماه حال و هوای جشن و سرور دارد

نظرها
ماه رمضان ، ماه عشق و برادری میان مسلمانان است و استلمبول در این ماه حال و هوای جشن و سرور دارد
اندازه متن Aa Aa

سنت جشن گرفتن در ماه رمضان ا ز دوران عثمانیها در ترکیه بر قرار است .  
در این ماه ، در عرض سی روز، بعد از افطار و غروب خورشید  در گو شه و کنار شهر ، مردم  به تیاتر و دیدن رقص درویشانه و شنیدن کنسرت و دید و باز آشنایان مشغولند.  
 
شهرداری شهر   استامبول که  امسال  پایتخت فرهنگی اروپا نامیده شده و رنگ و رونق بیشتری  به برگزاری جشنهای ماه رمضان داده.  
 مردم  با لباسهای عثمانی  عکس می گیریم   .
 
“ماه رمضان در استامبول بسیار زیباست. به خصوص بعد از شکستن افطار و موقع شام خوردن.”
 
در شهر   بازارها چراغانی شدند . شب استامبول صفایی دارد .   بعد از افطار مردم در سفره های رنگین خانه ها و  رستورانها به نوشیدن  قهوه ترک و خوردن  شیرینی لکوم و گشت . گزار در شهر می پردازند.