خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

القاعده مسولیت ربودن پنج فرانسوی را به عهده گرفت

نظرها
القاعده مسولیت ربودن پنج فرانسوی را به عهده گرفت
اندازه متن Aa Aa

شاخه القاعده در مغرب مسوولیت ربوده شدن پنج شهروند فرانسوی در نیجر را به عهده گرفت .
هفته گذشته هفت کارمند یک کمپانی هسته ای فرانسوی به نام آروا در نیجر توسط افراد مسلح ربوده شدند .
مقامات نیجر گفته بودند که مردان مسلح پنج شهروند فرانسوی، یک شهروند توگوئی و یک تبعه مادگاسکار را باخود به گذرگاه مالی-الجزایر بردند اما تا کنون هیچ گروه یادسته ای مسئولیت ربودن گروگان ها را بعهده نگرفته بود.
 
شاخه القاعده در شمال آفریقا فعال است و شهروندان اروپائی همواره در کانون اهداف
آنان قرار داشته اند.