محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

امید و آموزش

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
امید و آموزش

یاد گرفتن به ما امید می دهد. در این برنامه و در طول سال، تغییرات ناشی از یادگیری و آموزش در زندگی انسان ها و امید آنها را به ادامۀ راهشان در کشورهای مختلف دنبال می کنیم.
در نخستین برنامه از این سلسله گزارش ها ابتدا به کلمبیا خواهیم رفت و با مدل اسکولا نووآ آشنا می شویم. ویکی کولبرت، مبتکر این روش آموزش، این سیستم را برای ما معرفی خواهد کرد. اسکولا نووا یا مدرسۀ جدید سالهاست که در کلمبیا و سی و پنج کشور دیگر جهان مورد استفاده قرار گرفته است.
سپس به فرانسه خواهیم رفت و با فرانسوا تده ایی، پژوهشگر فرانسوی آشنا می شویم. این محقق ایده های خود را برای تشویق کودکان در یادگیری بیشتر با ما درمیان می گذارد و در بخش آخر این گزارش به هندوستان، ایالت راجستان می رویم و با مجریان طرح نانهی کالی آشنا می شویم. این طرح درصدد است دختران روستایی این کشور را تحت پوشش آموزش و پرورش قرار دهد.www.wise-qatar.org