خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

اشیای درخشان هنرمند اهل شیلی

Access to the comments نظرها
اشیای درخشان هنرمند اهل شیلی
اندازه متن Aa Aa

آثار“ایوان ناوارو“هنرمند اهل شیلی و چیدمان های نورانی او درسطح بین المللی طرفداران بسیاری دارند.    
 
ایوان ناوارو درسال 1972 میلادی درشیلی به دنیا آمد. بعد از تحصیل دررشته هنردرکشورش، درسال 1997 میلادی برای ارایه آثارهنری خود درسطح بین الملی به نیویورک مهاجرت کرد. دردوران دیکتاتوری پینوشه در شیلی، او کودکی خردسال بود. آثاراو تحت تاثیر خاطرات خردسالی، وقایع تاریخی کشورش، خفقان و کشتار این دوران است.

او یک اثر هنری خود را که نشان دهنده اعضای بدن انسان است به ویکتور خارا تقدیم کرده است. ویکتورخارا، شاعر و آوازخوان انقلابی اهل شیلی بود که درجریان کودتای نظامی آگوستو پینوشه علیه سالوادورآلنده به قتل رسید.
 
“ایوان ناوارو“، هنرمنحصربه فردی دارد. او اشیاء روزمره مانند لامپ، صندلی، قفسه وغیره را به اشیای درخشنده با استفاده ازنورفلورسنت تبدیل می کند.

این هنرمند ازنوعی فرمالیسم مدرن درخلاقیت هنری خود استفاده می کند. آثاراو درماههای آینده دراسپانیا درشهرهای مادرید و والس و در شهر قاهره در مصر به نمایش گذاشته خواهند شد.