خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

گفتگو با یکی از خبرنگاران شاهد عملیات نجات معدنچیان شیلیایی

گفتگو با یکی از خبرنگاران شاهد عملیات نجات معدنچیان شیلیایی
اندازه متن Aa Aa

کلودیا لاتور یکی از دو هزار روزنامه نگاری است که عملیات نجات کارگران شیلیایی از درون معدن تخریب شده را لحظه به لحظه گزارش می کند.وی یکی از اهالی منطقه ای است که معدن سن خوزه در آن واقع است.

سوال :
کلودیا، معدنچیان به بیمارستان منتقل شده اند. در حال حاضر حال و هوای آنجا در این روز به یاد ماندنی چگونه است؟

جواب :
بسیارغیرمنتظره است وقتی که می بینیم چگونه همه مجذوب این رویدادند و مشتاق اند تا این عملیات را پیگیری کنند. مردم می خواهند کارگران معدن را در حال انتقال به بیمارستان ببینند. آنها می خواهند کارگران را زنده ببینند. آنچه روی داده مثل معجزه است و همه می خواهند، بخشی از این رویداد تاریخی باشند.

سوال :
استقبال کسانی که از خانواده ها و اعضای دولت منتظر کارگران اند چگونه است ؟

جواب :
کسانی که به کارگران نجات یافته با چشمانی پر اشک می پیوندند پر از احساس اند. من روزگذشته نخستین کارگری که نجات یافت را دیدم. حسی قابل لمس منتقل می شد. من احساس منتظران را بهتر درک می کنم چراکه اهل همین جا هستم. شغل معدنچیان را درک می کنم و می فهمم که زندانی شده بودند. وحشتناک است. قبل از اینکه خبرنگاران از راه رسند، بسیاری گریستند و کم کم این حس به جمع منتقل شد. رسانه ها روی این موضوع تمرکز کرده و تاکنون نقش بسیار مهمی را در اطلاع رسانی ایفا کرده اند، اما هنوز محدودیت هایی وجود دارد.
روزگذشته من برخی از اعضای خانواده های معدنچیان را دیدم که خبرنگاران را از خود می راندند. آنها می خواهند که این موضوعی خصوصی باشد. دوربین خبرنگاران آنها را آزار می داد. من متاسف شدم و احساس کردم که این موضوع بسیار تکرار شده است.
مادر اولین معدنچی نجات یافته، خطاب به خبرنگاران فریاد زد که بس کنید!
آن زن تلاش می کرد که پسرش را در آغوش کشد اما نمی توانست. من مجبور شدم که کنار بایستم. من احساس کردم خبرنگاران تبدیل به دوربین شده اند و فاقد عواطف انسانی شده اند.

سوال :
کلودیا تو می گویی که اهل اینجایی، یعنی اهل کوپیاپو و یک شیلیایی هستی. آیا فکر می کنی چیزی در این منطقه پس از این رویداد تغییر خواهد کرد؟

جواب :
البته که تغییر بزرگی روی خواهد داد. این شهری خاموش بود اما اکنون بویژه برای کارگران معدن وضع فرق دارد. کسانی که در سکوت زندگی می کردند دیگر زندگی گذشته را نخواهند داشت. آنها آدم هایی آرام هستند. اگر کسی در اینجا اهل هیاهو باشد از سوی دیگران تذکر می گیرد.
من امیدوارم که هر تغییری در جهت مثبت باشد و آنها از کمک های زیادی برخوردار شوند. امیدوارم که آنها هم از کمک ها به خوبی بهره گیرند چراکه سزاوارند.
دولت هم باید گام هایی بردارد و قوانین تازه ای وضع کند. من فکر می کنم که تغییرات زیادی در راه است و امیدوارم که وضع را بهتر کند.

سوال :
کلودیا آخرین پرسش اینکه آینده معدن سن خوزه چه خواهد بود وقتی که همه معندچیان نجات یافته و دوربین ها صحرای آتاکاما را ترک می کنند ؟

جواب :
شایعاتی وجود دارد مبنی بر اینکه این معدن حفظ خواهد شد و مردم می توانند از آن بازدید کنند و ببینند که در شب های سرد چگونه بوده و چه فداکاری صورت گرفته است. من امیدوارم که این معدن حفظ شود چراکه همه مردم اینجا این رویداد را تاریخی قلمداد می کنند.