خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

اعتراض به کاهش بودجه دانشگاه ها در اتریش

نظرها
اعتراض به کاهش بودجه دانشگاه ها در اتریش
اندازه متن Aa Aa

روز سه شنبه، وین پایتخت اتریش و شهرهای سالسبورگ و گراتس شاهد تظاهرات بزرگی از دانشجویان در اعتراض به کاهش بودجه دانشگاه ها بود. در این تظاهرات گروهی از استادان و مدیران دانشگاه ها نیز شرکت کردند.

لارس رایش، دانشجوی پزشکی می گوید: “کاهش شدید بودجه دانشگاه ها به معنای کاهش شدید تعداد دانشجو و پزشکان مبرز است و این برای جامعه مسئله آفرین خواهد بود.”

قرار است 300 میلیون یورو از بودجه سالانه دانشگاه های اتریش کاسته شود.

پیتر اسکالکی، رییس دانشگاه فنی وین می گوید: “اگر از بودجه ما به میزان زیادی کاسته شود، دانشگاههای ما در رده بندی علمی و آموزشی بدی قرار خواهند گرفت و سرانجام سقوط خواهیم کرد.”

بر اساس پلیس اتریش، پانزده هزار نفر در وین و پنج هزار نفر در شهرهای سالسبورگ و گراتس در این تظاهرات شرکت کردند.