خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

پیوند قرنیه مصنوعی

نظرها
پیوند قرنیه مصنوعی
اندازه متن Aa Aa

آخرین پژوهشهای انجام شده در سوئد و کانادا نشان می دهد که با پیوند قرینه مصنوعی،  ده نفر بطرز موفقیت آمیزی بینایی خود را بازیافته اند.
 
این اولین بار است که به جای استفاده از پیوند قرنیه انسان از قرنیه مصنوعی استفاده می شود.  
   
این کشف پزشکی جدید، به میلیون ها انسان نابینا در سراسر جهان امید تازه ای می بخشد.